bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.11.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Ogłoszenia o pracę

Szczecin, dn. 26.11.2020 r.

DYREKTOR CENTRUM ŻEGLARSKIEGO
W SZCZECINIE

informuję ozmianie wymagań na NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
GŁÓWNY KSIĘGOWY

pełny opis ogłoszenia wraz ze zmianami w miejscu "Niezbędne wymagania pkt 5, ustęp pierwszy"GŁÓWNY KSIĘGOWY


Szczecin, dn. 20.11.2020 r.

DYREKTOR CENTRUM ŻEGLARSKIEGO
W SZCZECINIE

zaprasza do złożenia do dnia 06.12.2020 r. włącznie oferty na
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Uwaga: liczy się data otrzymania dokumentów przez Centrum Żeglarskie (data wpływu)

pełny opis ogłoszenia w GŁÓWNY KSIĘGOWY

Obowiązek informacyjny administratora danych dla kandydatów biorących udział w naborze na wykonanie zlecenia w Centrum Żeglarskim

Zgodnie z art.13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Żeglarskim, jest:
  Centrum Żeglarskie z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 19.
 2. Inspektor ochrony danych w Centrum Żeglarskim:
  telefon: 91 46 00 844, e-mail: iod@centrumzeglarskie.pl, Centrum Żeglarskie, 70-800 Szczecin ul. Przestrzenna 19
 3. Dane osobowe kandydata na wykonanie zlecenia przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zrealizowanie umowy w Centrum Żeglarskim oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 6. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo sprostowania danych
  3. prawo do usunięcia danych
  4. prawo ograniczenia przetwarzania
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  6. prawo do cofnięcia zgody
  7. prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iod@centrumzeglarskie.pl

Szczecin, dn. 05.10.2020 r.

DYREKTOR CENTRUM ŻEGLARSKIEGO
W SZCZECINIE

zaprasza do złożenia do dnia 15.10.2020 r. do godz. 15:00 oferty na wykonanie zlecenia
usługi trenerskiej dla dla każdej z niżej wymienionych klas, dla REGATOWEJ REPREZENTACJI SZCZECINA w Centrum Żeglarskim

pełny opis ogłoszenia w Ogłoszenie trenerzy RRS 2021

Obowiązek informacyjny administratora danych dla kandydatów biorących udział w naborze na wykonanie zlecenia w Centrum Żeglarskim

Zgodnie z art.13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Żeglarskim, jest:
  Centrum Żeglarskie z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 19.
 2. Inspektor ochrony danych w Centrum Żeglarskim:
  telefon: 91 46 00 844, e-mail: iod@centrumzeglarskie.pl, Centrum Żeglarskie, 70-800 Szczecin ul. Przestrzenna 19
 3. Dane osobowe kandydata na wykonanie zlecenia przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zrealizowanie umowy w Centrum Żeglarskim oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 6. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo sprostowania danych
  3. prawo do usunięcia danych
  4. prawo ograniczenia przetwarzania
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  6. prawo do cofnięcia zgody
  7. prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iod@centrumzeglarskie.pl

Szczecin, dn. 29.01.2020 r.

DYREKTOR CENTRUM ŻEGLARSKIEGO
W SZCZECINIE

zaprasza do złożenia do dnia 12.02.2020 r. do godz. 15:00 oferty na wykonanie zlecenia
usługi trenerskiej dla REGATOWEJ REPREZENTACJI SZCZECINA w Klasie Laser
w Centrum Żeglarskim

pełny opis ogłoszenia w PLIKU PDF

Obowiązek informacyjny administratora danych dla kandydatów biorących udział w naborze na wykonanie zlecenia w Centrum Żeglarskim

Zgodnie z art.13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Żeglarskim, jest:
  Centrum Żeglarskie z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 19.
 2. Inspektor ochrony danych w Centrum Żeglarskim:
  telefon: 91 46 00 844, e-mail: iod@centrumzeglarskie.pl, Centrum Żeglarskie, 70-800 Szczecin ul. Przestrzenna 19
 3. Dane osobowe kandydata na wykonanie zlecenia przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zrealizowanie umowy w Centrum Żeglarskim oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 6. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo sprostowania danych
  3. prawo do usunięcia danych
  4. prawo ograniczenia przetwarzania
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  6. prawo do cofnięcia zgody
  7. prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iod@centrumzeglarskie.pl

Szczecin, dn. 09.12.2019 r.

Dyrektor Centrum Żeglarskiego w Szczecinie
informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
ds. organizacji imprez i współpracy międzynarodowej
w Centrum Żeglarskim w Szczecinie
70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 19, Tel. 91 46 00 844.


W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrany został:

 • Pan Kamil Szykołowski zamieszkały w Szczecinie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Kamil Szykołowski spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. organizacji imprez i współpracy międzynarodowej. Posiada odpowiednie wykształcenie, wymagane kwalifikacje do zajmowanego stanowiska oraz doświadczenie zawodowe.
W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej otrzymał akceptację komisji kwalifikacyjnej.
Opublikował: admin admin
Publikacja dnia: 26.11.2020
Podpisał: Grzegorz Paszkiewicz
Dokument z dnia: 26.11.2020
Dokument oglądany razy: 9 918