bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Usługi społeczne


Szczecin, dn. 13.01.2021 r.

Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego na zadanie

„Organizacja rejsu szkoleniowego na żaglowcu dla reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2021””

Dnia 31 grudnia 2020 roku zawarto umowę z wykonawcą

The Sail Training Association Poland, ul. Słupecka 9/4, 81-316 Gdynia

na kwotę 349.600,00 PLN brutto.


Szczecin, dn. 26.11.2020 r.

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINÓW ZAMÓWIENIA na
„Organizacja rejsu szkoleniowego na żaglowcu
dla reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2021”

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w urnie na dokumenty w Centrum Żeglarskim, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin, BUDYNEK ADMINISTRACJA, w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r. do godz.10:00 lub przesłać pocztą tak, aby dotarła do zamawiającego do 7 grudnia do godz. 10:00 2020 r.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 8 grudnia 2020 r., o godz. 13:10 w Centrum Żeglarskim,

  Informacje o zmianie:Ogłoszenie o zmianie terminów  Szczecin, dn. 24.11.2020 r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na
  „Organizacja rejsu szkoleniowego na żaglowcu
  dla reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2021”

  USŁUGI SPOŁECZNE
  na podstawie art. 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  ZAMAWIAJĄCY:
  Gmina Miasto Szczecin - Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin

  Termin wykonania zamówienia: 25 czerwca - 02 sierpnia 2021

  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  1. Ofertę należy złożyć w Centrum Żeglarskim, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin,
   BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 110, w terminie do dnia 4 grudnia 2020 r. do godz.10:00
  2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 7 grudnia 2020 r., o godz. 13:10 w Centrum Żeglarskim,
   ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin, BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 112. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć z zachowniem dystansu społecznego. Obowiązują maseczki.
  3. Gdyby ze względów epidemiologicznych komisja powołana do do oceny ofert nie mogła się zebrać w dniu 7 grudnia 2020 roku w minimalnym składzie 2 osobowym,
   nowy termin otwarcia ofert zostanie niezwłocznie podany na stronie internetowej www.centrumzeglarskie.pl
  4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
   wraz z upływem terminu składania ofert.

  Dokumenty:

  Ogłoszenie o zamówieniu - organizacja rejsu szkoleniowego

  Instrukcja dla wykonawców załącznik do ogłoszenia

  Załącznik nr 1 do Instrukcji FORMULARZ OFERTY

  Załącznik nr 2 do Instrukcji OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

  Załącznik nr 3 do Instrukcji WYKAZ USŁUG

  Załącznik nr 4 do Instrukcji WZÓR UMOWY


  Szczecin, dn. 24.11.2020 r.

  OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNINIU POSTĘPOWANIA NA ZAMÓWIENIE
  „Organizacja rejsu szkoleniowego na żaglowcu
  dla reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2021”

  USŁUGI SPOŁECZNE
  na podstawie art. 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podelgającej odżuceniu, co zgodnie z pkt. 5 ust.1 Rozdziału Instrukcji dla Wykonawców stanowi podstawę do unieważnienia


  Szczecin, dn. 03.11.2020 r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na
  „Organizacja rejsu szkoleniowego na żaglowcu
  dla reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2021”

  USŁUGI SPOŁECZNE
  na podstawie art. 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  ZAMAWIAJĄCY:
  Gmina Miasto Szczecin - Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin

  Termin wykonania zamówienia: 25 czerwca - 02 sierpnia 2021

  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  1. Ofertę należy złożyć w Centrum Żeglarskim, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin,
   BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 110, w terminie do dnia 20 listopada 2020 r. do godz.10:00
  2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 23 listopada 2020 r., o godz. 13:10 w Centrum Żeglarskim,
   ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin, BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 112. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć z zachowniem dystansu społecznego. Obowiązują maseczki.
  3. Gdyby ze względów epidemiologicznych komisja powołana do do oceny ofert nie mogła się zebrać w dniu 23 listopada 2020 roku w minimalnym składzie 2 osobowym,
   nowy termin otwarcia ofert zostanie niezwłocznie podany na stronie internetowej www.centrumzeglarskie.pl
  4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
   wraz z upływem terminu składania ofert.

  Dokumenty:

  Ogłoszenie o zamówieniu - organizacja rejsu szkoleniowego

  Instrukcja dla wykonawców załącznik do ogłoszenia

  Załącznik nr 1 do Instrukcji FORMULARZ OFERTY

  Załącznik nr 2 do Instrukcji OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

  Załącznik nr 3 do Instrukcji WYKAZ USŁUG

  Załącznik nr 4 do Instrukcji WZÓR UMOWY


  Szczecin, dn. 23.07.2020 r.

  Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego na zadanie

  „Organizacja rejsów szkoleniowych na żaglowcach w ramach Regat Bałtyckich 2020”

  Dnia 25 czerwca 2020 roku zawarto umowę z wykonawcą

  The Sail Training Association Poland, ul. Słupecka 9/4, 81-316 Gdynia

  na kwotę 94.000,00 PLN brutto.


  Szczecin, dn. 19.06.2020 r.

  OGŁOSZENIE O OTWARCIU OFERT

  "Organizacja rejsów szkoleniowych na żaglowcach w ramach Regat Bałtyckich 2020"

  na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  Szczegóły ogłoszenia: PDF


  Szczecin, dn. 10.06.2020 r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  "Organizacja rejsów szkoleniowych na żaglowcach w ramach Regat Bałtyckich 2020"

  na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  Szczegóły ogłoszenia: PDF

  Instrukcja dla wykonawców Cześci I zamówienia: PDF

  Instrukcja dla wykonawców Cześci II zamówienia: PDF

  Załączniki do Instrukcji dla wykonawców dla Części nr I : zał.1 , zał.2 , zał.3 , zał.4 ,

  Załączniki do Instrukcji dla wykonawców dla Części nr II: zał.1 , zał.2 , zał.3 , zał.4

  Miejsce i termin składania ofert :

  1. Ofertę należy złożyć w Centrum Żeglarskim, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin,
   BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 110, w terminie do dnia 19 czerwca 2020 r. do godz.14:00
  2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 19 czerwca 2020 r., o godz. 14:10 w Centrum Żeglarskim,
   ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin, BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 112. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
  3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
   wraz z upływem terminu składania ofert.

  Szczecin, dn. 20.01.2020 r.


  Informacja o zawarciu umowy
  w sprawie zamówienia publicznego na zadanie
  „Organizacja rejsu szkoleniowego na żaglowcu dla reprezentacji Szczecina
  na regaty The Tall Ships Races 2020”

  Dnia 31 grudnia 2019 roku zawarto umowę z wykonawcą The Sail Training Association Poland, ul. Słupecka 9/4, 81-316 Gdynia na kwotę 280.000,00 PLN brutto.


  Informacja o rozwiązaniu umowy
  w sprawie zamówienia publicznego na zadanie
  „Organizacja rejsu szkoleniowego na żaglowcu dla reprezentacji Szczecina
  na regaty The Tall Ships Races 2020”

  W związku z decyzją organizatorów regat The Tall Ships Races 2020 o odwołaniu regat umowa na zadanie jak w tytule została rozwiązana z dniem 27 kwietnia 2020 roku


  Szczecin, dn. 27.11.2019 r.

  Ogłoszenie o otwarciu ofert

  treść ogłoszenia w PDF


  Szczecin, dn. 21.11.2019 r.

  ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

  na

  "Organizacja rejsu szkoleniowego na żaglowcu
  dla reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2020"

  Zmianie ulega m.in.:

  punkt 5 ogłoszenia

  5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  1. Ofertę należy złożyć w Centrum Żeglarskim, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin,
   BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 110, w terminie do dnia 27 listopada 2019 r. do godz.14:00
  2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27 listopada 2019 r., o godz. 14:10 w Centrum Żeglarskim,
   ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin, BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 112. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
  3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
   wraz z upływem terminu składania ofert.

  punkt 4 w rozdziale IX. Opis przedmiotu zamówienia

  4. Armator zapewni żeglarskiej reprezentacji Szczecina minimum 39 miejsc

  punkt 5 w załączniku nr 4

  5. Armator zapewni żeglarskiej reprezentacji Szczecina ..... miejsc

  Pełna treść zmiany znajduje się w dokumencie PDF


  Szczecin, dn. 12.11.2019 r.

  Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 08.11.2019 r.

  W tytuł i treść ogłoszenia wkradł się błąd redakcyjny.

  W temacie powinno być:

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na
  „Organizacja rejsu szkoleniowego na żaglowcu
  dla reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2020”

  USŁUGI SPOŁECZNE
  na podstawie art. 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  W opisie dokumentów dołączonych do ogłoszenia powinno być:

  Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja rejsu szkoleniowego

  Instrukcja dla wykonawców zał do ogłoszenia - Organizacja rejsu szkoleniowego


  Szczecin, dn. 08.11.2019 r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na
  „Czarter żaglowca i organizacja szkolenia na żaglowcu
  dla reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2020”

  USŁUGI SPOŁECZNE
  na podstawie art. 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  ZAMAWIAJĄCY:
  Gmina Miasto Szczecin - Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin

  Termin wykonania zamówienia: 03 lipca - 08 sierpnia 2020

  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  1. Ofertę należy złożyć w Centrum Żeglarskim, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin,
   BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 110, w terminie do dnia 22 listopada 2019 r. do godz.14:00
  2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22 listopada 2019 r., o godz. 14:10 w Centrum Żeglarskim,
   ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin, BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 112. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
  3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
   wraz z upływem terminu składania ofert.

  Dokumenty:

  Ogłoszenie o zamówieniu - Czarter żaglowca i organizacja szkolenia

  Instrukcja dla wykonawców zał do ogłoszenia - Czarter żaglowca i organizacja szkolenia

  Załącznik nr 1 do Instrukcji FORMULARZ OFERTY

  Załącznik nr 2 do Instrukcji OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

  Załącznik nr 3 do Instrukcji WYKAZ USŁUG

  Załącznik nr 4 do Instrukcji WZÓR UMOWY


  ARCHIWUMOpublikował: admin admin
Publikacja dnia: 14.01.2021
Podpisał: Grzegorz Paszkiewicz
Dokument z dnia: 14.01.2021
Dokument oglądany razy: 16 509