bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Szczecin, dn. 17.02.2021 r.

Gmina Miasto Szczecin - Centrum Zeglarskie
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przestrzennej 19 ogłasza:

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2021


Szczecin, dn. 24.12.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

"OBSLUGA AGENCYJA JEDNOSTEK BIORĄCYCH UDZIAŁ
w FINALE REGAT THE TALL SHIPS RACES 2021"

Szczegóły znadują się w: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Szczecin, dn. 14.12.2020 r.

OGŁOSZENIE O OTWARCIU OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

"OBSLUGA AGENCYJA JEDNOSTEK BIORĄCYCH UDZIAŁ w FINALE REGAT THE TALL SHIPS RACES 2021"

Szczegóły ogłoszenia znadują się w: Ogłoszenie o otwarciu ofert


Szczecin, dn. 04.12.2020 r.

Gmina Miasto Szczecin - Centrum Zeglarskie
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przestrzennej 19
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

"OBSLUGA AGENCYJA JEDNOSTEK BIORĄCYCH UDZIAŁ w FINALE REGAT THE TALL SHIPS RACES 2021"

Więcej informacji w: Ogłosznie o zamówieniu, oraz w: SIWZ

Pozostałe dokumenty i załączniki do postępowania: wzór umowy , formularz oferty , kalkulacja cenowa , wykaz osob , oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia , oświadczenie wykonawcy o spełniuniu warunków , zobowiązanie o niezbędnych zasobach

Wszystkie powyższe dokumenty w paczce: ZIP

Termin składania ofert: 14.12.2020 r. do godz. 10:00

Miejsce i sposób składania ofert:
- urna na dokumenty w budynku administracji Centrum Żeglarskiego, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin, lub
- przesyłka pocztowa na adres Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 19,70-800 Szczecin, która wpłynie przed terminem składania


Szczecin, dn. 03.07.2020 r.

Gmina Miasto Szczecin - Centrum Zeglarskie
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przestrzennej 19
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

"Modernizacja pomostu stałego na terenie Centrum Żeglarskiego"

Szczegóły ogłoszenia: PDF

SIWZ: PDF

Zalaczniki do SIWZ: zal 1 , zal2 , zal3 , zal 4 , zal 5 , zal 6 , zal 7 ,

Zalaczniki do umowy: zal 2 ,

Wszystkie powyższe dokumenty w paczce ZIP: ZIP

Odpowiedż nr 1 na pytanie wykonawcy: PDF

Termin składania ofert: 22.07.2020 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 19 Szczecin, Budynek Administracja pok. 110

Ogłoszenie o otwarciu ofert: PDF


Szczecin, dn. 24.04.2020 r.

Gmina Miasto Szczecin - Centrum Zeglarskie
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przestrzennej 19
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

"Modernizacja pomostu stałego na terenie Centrum Żeglarskiego"

Szczegóły ogłoszenia: PDF

SIWZ: PDF

Zalaczniki do SIWZ: zal1 , zal2 , zal3 , zal4 , zal5 , zal6

Zalaczniki do umowy: zal2 , zal5

STWIORB: PDF

Plan sytuacyjny: PDF

Wszystkie powyższe dokumenty w paczce ZIP: ZIP

Termin składania ofert: 14.05.2020 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 19 Szczecin, Budynek Administracja pok. 110

Zestaw pytań nr 1 wraz z odpowiedziami i modyfikacjami z dnia 4 maja 2020r.: PDF

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: PDF

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2 wraz z modyfikacjami z dnia 6 maja 2020r: PDF

Zestaw pytań nr 3 wraz z odpowiedzią z dnia 8 maja 2020r: PDF

Ogłoszenie o otwarciu ofert: PDF

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: PDF


Szczecin, dn. 23.12.2019 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
w Centrum Żeglarskim w Szczecinie w roku 2020

Dokument w PDF
Opublikował: Grzegorz Paszkiewicz
Publikacja dnia: 17.02.2021
Podpisał: Grzegorz Paszkiewicz
Dokument z dnia: 17.02.2021
Dokument oglądany razy: 18 950